Kubet88.Net Nước Bảo tồn Nước Thiết kế Thiết kế Thiết kế Tiêu chuẩn chuẩn bị Nước tiêu chuẩn (2014) Số 429

w88 đăng ký
22/08/22

Kubet88.Net Nước Bảo tồn Nước Thiết kế Thiết kế Thiết kế Tiêu chuẩn chuẩn bị Nước tiêu chuẩn (2014) Số 429

Quy định chuẩn bị dự định ước tính thiết kế kỹ thuật bảo tồn nước (2014) Số 429 Chương 1 Phân loại kỹ thuật và chuẩn bị ngân sách dựa trên phần đầu tiên của phân loại dự án và thành phần ngân sách kỹ thuật lớn Theo sau: Các tiêu chuẩn phân chia cấp dự án cho các trạm bơm lớn và các khối quy mô lớn là đề cập đến Phụ lục 1.Kỹ thuật thủy lợi (1) đề cập đến kỹ thuật thủy lợi với dòng thiết kế ≥5M/s (xem Phụ lục 1) và Kỹ thuật thủy lợi (2) đề cập đến kỹ thuật kỹ thuật và kỹ thuật hiện trường với luồng thiết kế <5m/s..Bộ phận cụ thể như sau: 33 Tìm kiếm "DIYIFANWEN.NET" hoặc "Trang web gia đình đầu tiên" để tìm tất cả các bài tiểu luận để đọc miễn phí trên trang web này.Yêu thích trang web này để thuận tiện bên cạnh đọc. Fanwen.com đầu tiên cung cấp các quy định chuẩn bị thiết kế kỹ thuật bảo tồn nước và khoa học xã hội mới nhất được quy định trong toàn bộ văn bản đọc và dịch vụ tải xuống từ nước (2014) Số 429.