Dự Oán XSMN Kubet Phân tích tình trạng sản xuất ngành công nghiệp của Trung Quốc về ngành công nghiệp acrylic của đất nước tôi

kubet 771
22/08/22

Dự Oán XSMN Kubet Phân tích tình trạng sản xuất ngành công nghiệp của Trung Quốc về ngành công nghiệp acrylic của đất nước tôi

Phân tích tình trạng hiện tại của tình trạng sản xuất của ngành công nghiệp propylene ở Trung Quốc tại Trung Quốc, Trung Quốc Báo cáo Thời gian xuất bản: 2014 Báo cáo Trung Quốc www.chinabaogao.com Công nghiệp Acrylic, hiện đang ở nước tôi, chín nhà sản xuất acrylonin đều sử dụng các quy trình sản xuất oxy hóa amoniac acrylic, chủ yếu được phân phối ở khu vực Đông Bắc và Đông Trung Quốc, chiếm 49,6%và 47,9%tổng công suất sản xuất của đất nước. Tham khảo “Triển vọng cung và cầu và phát triển thị trường Acryl Pyrite Trung Quốc (2014-2019)” 1 Tình trạng hiện tại của doanh nghiệp sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất ngành công nghiệp Acrylic hiện có tổng cộng 9 nhà sản xuất acrylic ở Trung Quốc. Trung Quốc chiếm 49,6 %và 47,9%tổng công suất sản xuất của đất nước (xem Bảng 1). 2 Tình huống xây dựng và đề xuất mới là năng lực sản xuất và sản lượng hiện tại của acrylonitrier ở nước tôi không thể đáp ứng nhu cầu sản xuất thực tế. Nhiều công ty đang chuẩn bị xây dựng hoặc mở rộng các thiết bị sản xuất của acrylonitrier. Theo thống kê sơ bộ, khả năng sản xuất của thiết bị acrylic hiện đang được xây dựng hoặc lên kế hoạch là 1500 kT/A (xem Bảng 2). Các lợi ích đã giảm, do đó, sự không chắc chắn trong việc sản xuất các thiết bị mới. Báo cáo Trung Quốc www.chinabaogao.com Phân tích tình trạng hiện tại của tình trạng sản xuất của ngành công nghiệp acrylic trong ngành công nghiệp propylene cymbal của đất nước tôi được phân tích từ tăng trưởng công suất acrylic của Bảng 2. Tốc độ tăng trưởng hàng năm là 18,3%, 38,7%và 19,8% , lớn hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng của các năm trước. Nếu các kế hoạch năng lực sản xuất trên có thể được hoàn thành, dự kiến ​​công suất sản xuất pyrine sẽ đạt 2330 kt/A trong năm 2015 và 2790 kt/a vào năm 2016. Báo cáo của Trung Quốc www.chinabaogao.com Báo cáo nghiên cứu thị trường công nghiệp của đất nước tôi liên quan đến báo cáo nghiên cứu thị trường của ngành công nghiệp propelical ở Trung Quốc 1. Nghiên cứu về nghiên cứu ngành công nghiệp acrylic trong ngành công nghiệp acrylite là nền tảng của tất cả các doanh nghiệp tư vấn là gì . Theo dõi theo dõi dài hạn, phân tích nhu cầu thị trường, cung, đặc điểm vận hành, khả năng thu nhận, chuỗi công nghiệp và chuỗi giá trị, v.v. Và cung cấp cho khách hàng trong báo cáo nghiên cứu thị trường ngành công nghiệp acrylic giúp khách hàng hiểu ngành công nghiệp acrylic bằng phương pháp nghiên cứu chuyên nghiệp, khám phá giá trị đầu tư và cơ hội đầu tư, tránh rủi ro vận hành và cải thiện khả năng quản lý và vận hành. Nghiên cứu ngành công nghiệp acrylic là một phân tích về tình hình và xu hướng phát triển chung của một ngành công nghiệp, bao gồm cả vòng đời của ngành, năng lực thị trường của ngành, không gian tăng trưởng công nghiệp và lợi nhuận, xu hướng tiến hóa của ngành, các yếu tố chính của ngành công nghiệp, tham gia các rào cản thoát ra, Các mối quan hệ ngược dòng và hạ nguồn, các mối quan hệ ngược dòng và hạ nguồn chờ đợi. Liên quan đến nghiên cứu thị trường của ngành công nghiệp acrylic, môi trường phân tích môi trường nội dung cốt lõi sau đây là tác động trực tiếp nhất đến doanh nghiệp và phân tích cấu trúc ngành công nghiệp môi trường bên ngoài hiệu quả nhất chủ yếu liên quan đến cấu trúc vốn và cơ cấu thị trường của ngành. Nói chung, nó chủ yếu là một phân tích về sự xâm nhập của các trở ngại và mức độ cạnh tranh trong ngành. Nội dung chính của phân tích thị trường công nghiệp liên quan đến bản chất, yêu cầu và phát triển và thay đổi nhu cầu thị trường của ngành, năng lực thị trường của ngành, mô hình kênh phân phối của ngành và phương pháp bán hàng. Phân tích tổ chức ngành Nghiên cứu chính về các yêu cầu của ngành về sự tồn tại của doanh nghiệp và phân tích tăng trưởng chống công nghiệp thực tế đề cập đến giai đoạn tăng trưởng và định hướng phát triển của ngành. Tất nhiên, nội dung chính của các nội dung này là: nó chỉ là mối tương quan giữa các doanh nghiệp trong phân tích thông thường, một phần của ngành công nghiệp và trong các phân tích này, vẫn còn rất nhiều khái quát, tích hợp, nội dung và cụ thể Nội dung. Ví dụ cấp độ kinh tế, thay đổi tổ chức, v.v. Ví dụ, trong phân tích ngành, vòng đời công nghiệp nên được phát triển một cách linh hoạt, đặc biệt là kết hợp với những thay đổi trong chu kỳ công nghiệp, xu hướng bán hàng thị trường của công ty và thay đổi giá trị.